ความสำคัญของการฝึกงาน

  • มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง สาขาวิชาชีพและสถาบันฯ
  • เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกงานร่วมกับผู้อื่น และสังคมการทำงาน
     

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer