สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

เทคโนโลยีการประมง B.Sc. (Fishery Technology)

ผลิตนักวิชาการสังกัดกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เอกชน และผู้ประกอบการ

บัณฑิตมีความรู้และมีทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง มีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรประมง การผลิตสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจประมงเพื่อรองรับอุตสาหรรมฮาลาล

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.15 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.15 1-15 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง 2.00 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer