โครงการ ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer

โครงการ ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer

รหัสสาขา สาขาวิชา คุณสมบัติ
20202 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช) มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5),
GPA กลุ่มสารวิทยาศาสตร์ และ
GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.00
20203 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)

 

ปฏิทินการดำเนินการโครงการทายาทเกษตรสู่ young smart farmer

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
รับสมัครผ่านระบบ www.entrance.sat.psu.ac.th 1-11 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 11 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  15 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 18 ม.ค. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเวปไซต์ www.entrance.psu.ac.th 7 ก.พ. 62

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer