โครงการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่รับสมัคร และเกณฑ์คะแนน

รหัสวิชา สาขาวิชา GPAX
20201 เทคโนโลยียาง 2.50
20202 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2.50
20203 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 2.50
20204 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.50
20205 เคมี-ชีววิทยา 2.50
20206 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.50
20207 เคมีอุตสาหกรรม 2.50
20208 ฟิสิกส์ 2.50
20209 โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 2.50
20210 เทคโนโลยีการประมง 2.50

ปฏิทินการดำเนินการโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
รับสมัครผ่านระบบ www.entrance.psu.ac.th 1-11 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 11 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  15 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 18 ม.ค. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเวปไซต์ www.entrance.psu.ac.th 7 ก.พ. 62

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer