โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

สาขาวิชาที่รับสมัคร และเกณฑ์คะแนน

รหัสวิชา สาขาวิชา GPAX GPA วิทย์ GPA คณิต
20201 เทคโนโลยียาง 2.50 2.50 2.50
20202 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2.50 2.50 2.50
20203 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 2.50 2.50 2.50
20206 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.50 2.50 2.50
20207 เคมี-ชีววิทยา 2.50 2.50 2.50
20208 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2.50 2.50 2.50
20209 เคมีอุตสาหกรรม 2.50 2.50 2.50
20210 ฟิสิกส์ 2.50 2.50 2.50
20212 โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 2.75 2.75 2.75
20216 เทคโนโลยีการประมง 2.50 2.50 2.50

ปฏิทินการดำเนินการโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
รับสมัครผ่านระบบ www.entrance.psu.ac.th 1-11 ธ.ค. 61
ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ 12-17 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ ที่คณะ 17 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ ที่ กทม. 19 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเวปไซต์ www.entrance.psu.ac.th 7 ก.พ. 62

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer